Виж дните ти

Виж дните ти как бързо Един след друг отлитат Година след година В живота се редят.   И тук в тази малка църква Мнозина са стоели Със вечната надежда Пред Господа Христа.   Мелодекламация: Тоз праг са прекрачили с радост дедите ни, след труд и житейска борба. И с кротост и вяра са хляба ломили и Словото чудно им беше храна. Тук във молитва те слагаха всичко, радост, скръб и сълзите в беда. А вярата чудна градеше чудесно в живота им Спаса Христа. И Бог им поемаше бремето тежко и слагаше песен небесна в уста.   И днес щом праг прекрачим На чудната обител Нек’ споменът прекрасен Ни върне при Христа.   Припев: Години, години на спомени живи Ни връщат тъй често назад И виждаме себе си , своите мили Живели неотдавна със нас....

Как тъжно

Как тъжно ми минават дните Когато сам съм в този свят. Душата ми е пълна с горест И духът ми примрял е в мен.   Аз щастие търсих в живота Наситен в суетната роб. От всичко туй душата ми въздиша И празнота е в мене като гроб.   О, как е Боже в мойта мъка Надежда да намеря аз, Че Твойта милост пропилявам Не съм приел до този час.   За мен живота си ти даде Товар понесе- моят страх Със кървав пот челото си морно Плати и моя тежък грях.   О, Боже, днес при Тебе ида Със дух уморен съкрушен, Утеха не намирам тука При Теб съм само аз блажен. Март,...

Приятел верен

Аз приятел имам верен Той всегда със мен върви Скръб ли, ил’ беда нападне Всичко Той със мен дели.   Припев: Ти обичаш ли Исуса, Този мил и нежен глас? Ти познаваш ли Исуса Той приятел е за нас.   С Него бурята утихва Чезне страх във люти бой. Във сърце омраза стихва Слънце грей и е покой.   Припев:   Аз приятел имам верен Той всегда със мен върви Аз приятел имам верен всичко Той със мен дели.   Соло- жени: О, с чуден мир ме Той дарява С надежда вечна ме крепи С любов и вяра ме огрява И води ме през мир и през борби. Ноември,...

Във този ден

Във този ден звезда изгря Над грешни морен свят. Бог Сина Си е изпратил Да ни спаси от грях.   Припев: Витлеем, Витлеем Нам роди се Младенец И Мария в скромна ясла Го сложи. Туй детенце що дойде Е Спасителдо конец И чрез Него ще получиме венец.   Чуй песента, чуй песента На ангелския хор Как носи днес за цели свят Надежда и копнеж.   Припев:   Христос дойде, Христос дойде Донесе благодат За вси измъчени души Спасение от грях.   Припев:        Декември,...

Колко чуден е живота

Колко чуден е живота Щом Христе си Ти със нас, От зли мисли ще ни пазиш И от бури всеки час.   Веч годината измина Ний стоиме пак пред Теб и от Твойта вечна милост храниш ни с небесен хляб.   Ти си нашият учител И водач в живота ни В Твойта любов са скрити Таз година дните ни.   Нека всички те да бъдат радостни за всинца ни и в твойта вечна милост, посветим живота си.    Декември,...

Как трепне в мен

Как трепне в мен духът сломен О, Боже мой, о, Боже мой Във бурни час във скръбен ден О, Боже мой, о, Боже мой. И погледът смутен те търси в мрака В този дол на суета, Духът копнее, всеки миг те чака Да срещне теб, да чуе ти гласа. Една надежда в мен трепти О, Боже мой, о, Боже мой И тя ме ден и час крепи, О, Боже мой, о, Боже мой. Поглеждам аз нагоре към Голгота Да видя твоя лик любим, Но виждам сянката на кръста, една любов на Бог непобедим....

Песен за Библията

Чуден извор благодатен Бог дарил ни е в света. В този мир, тъй необятен Той открива ни Христа   Слово чудно глас небесен Все зовеш ни ден и нощ И поиш ни със надежда радост сила даваш ощ’.   О, как думите ти нежно Милват с мир душа смутена.   И обливат с благодат С чудна милост моя път От бедите в теб се скривам Мъдрост дивна виждам там. Там спокойно аз отивам, там Исуса аз намирам. Ти ме храниш с вечна манна, водиш ме към вечността. Ноември,...

Над Витлеемското поле

Над Витлеемското поле звезда огря И с песен чудна от небе хор ангелски запя.   Припев: Слава, слава Богу, мир над всичката земя. Слава, слава Богу, цели мир запя.   И морни свят погледнал е натам Изпълнен от надежда на вечни Божи план.   Припев:   А ти човече грешен, отчаян, уморен Запей таз славна песен, за този Бог роден.   Припев: Декември,...

Върни се в Едем

Да се завърнеш ти в Едем В този чуден рай блажен. Да се завърнеш при Отца Както скитник у дома.   Припев: Ще виждам аз и ден и нощ Доде сърце във мен тупти. Ще търся аз през всички дни Исус да ме благослови.   Аз радост не намерих тук Без Едем, без Господа. И мир за своята душа Както Савел без Христа.   Припев:   И днес, когато в мир и покой Печива моя дух смирен. Както тихо мирно е в едем При Господа съм най-блажен. Април....

Как нежно Бог

Как нежно бог не е събрал, Под своя мил покров И с нежност мирът е налял От своята любов. Пътуваме ний, братя мои, Към своя роден дом И с радост хвалим нии Христа, В този земен дол. О, дай любов да ни държи, на този труден бряг, в сърца ни огън да гори от Твойта благодат. Исусе мой, води ни Ти Не секвай Свойта благодат, Със мир небесен ни дари, В наши земен път.         Декември,...

Днес песните

Днес песните на ангелския хор Ехтят над Витлеем Разнасят тази блага вест За смъртни человек.   Припев: О, чуй как ангелите пеят, слава во вишних Мир над цялата земя. О, чуй, запей и ти със тях Спасен си веч от грях.   Тоз ден Спасител се роди в градчето Витлеем, За вси измъчени души, за теб и за мен.   Припев;   И таз зора, що днес изгря над тъмни морен свят Душите ни във мир огря, Надежди в нас блестят.   Припев: Октомври,...

О, как ни мило Бог събира

О, как ни мило Бог събира Със дивната своя любов Духът ни благодат намира В надеждата, в живота нов.   А нашите души огрени От тази чудна светлина Ожидат все да сме събрани В молитва и във тишина.   Сърца единни във надежда бият Душите ни към Бога се стремят И в вяра светла, устремена При Бога в Божи дом вървят.   Ний знаем пътят ни е труден И сатана да спре ни все желае Поставя примки да дели ни, Та Божи мир във нас да не ухае.   О, Боже дръж ни все единни Събрани в твоята любов Да бъдем мъдри- непоколебими Във теб да ходим във живота нов....

Исус пак нежно хлопа

Чук, чук, чук Исус пак нежно хлопа Чуй, чуй, чуй, побързай отвори. В твоето сърце стои и чака Ощ’ сега побързай отвори.   Ти се вслушай във гласа му нежен Не отлагай този важен час. На съмнението що посяга Да държи сърцето ти във мраз.   Чуй, чуй, чуй как тихо Той ти шепне: Отвори Ми чадо в този час. Моят мир в сърцето ти дарявам Да крепи те, води Моят глас.   Чувам, чувам твоята покана Как обикнах нежния Ти глас. Бързо аз сърцето си отварям Да живее в него моят Спас. Декември,...

Да си припомним

Да си припомним за Исуса За тази чудна нощ И за Йосиф и Мария В градчето Витлеем.   Припев: А тази нощ роди се Божи Син За бедни смъртни человек И хор със ангелската песен Разнесе тази вест.   О, пей, ликувай ти сега Със ангелския хор За теб дойде Спасител днес Да те спаси от грях.   Припев:       Декември,...

Нощта бе тиха

Нощта бе тиха, ясна, морна От тежки труд на минал ден А Никодим с душа си неспокойна Се луташе отчаян и смутен.   Той взираше се в себе си отчаян Да зърне ил просветне светлина Словата на Учителят народен И думите Му не разбра.   И днес мнозина тъй стойме Пред своя Спас кат Никодим Как трудно ни е да се съгласим, Че трябва да се новородим. Декември,...

О, братя мои

О, братя мои, чуйте днес Божествената блага вест. Тоз миг на посещение Е повик за спасение.   Припев: Ела сега о, грешниче във Божиите обятия Във Него мир прощение, ще найдеш и спасение   О, дните ти виж как летят Във скръб и болка- суета А този глас те все зове: „Ела, върни се при Христа:   Припев:   Денят замира, може би Ти в радост вече си сега. Божествен мир те веч’ теши О, дръж се здраво за Христа.   Припев: Май,...

О, ден на радост

О, ден на радост е настъпил, Вест на надежда и на мир Към Витлеем се е отправил Днес погледът на цели мир.   И в ушите ни звучи таз песен дивна На ангелския хор над Витлеем: О, чуйте как шепти и пей всемира Христос Спасител се роди.   И твоято сърце не ще ли трепне Във тази чудна свята нощ, Да влееш твоя глас във ангелската песен И с мир да влезе в тебе този глас....

Ела при Христа

Ела при Христа, ела сега, Ела веднага, чуй Му гласа. Сърдечно Той те кани сега: О, грешниче ела, ела сега.   Ела в този час, ела сега, Още сега ела, чуй Му гласа. С любов те кани сега: О, грешниче ела, ела веднага....

Тоз Спасител и Приятел

Тоз Спасител и Приятел аз не знаех до този ден, колко чуден, колко славен е за тебе и за мен На Голгота бе прободен, но грехът ми бе простен, за да бъда аз свободен и спасен. Припев: Как обичам, обичам, обичам да хваля Христа. Как обичам, обичам Да кажа на Тебе това. Колко чуден, колко славен Тоз Приятел е сега О, при Него ти побързай и ела. Мир душевен, мир чудесен ми дарява всеки ден, колко често Той ми шепне и ме води в рай блажен. И товара си аз нося вече весел, насърчен Аз Приятел имам – Бог е все със мен. Припев:       Януари,...

Гетсимания

/по мелодия на песен 343/   Да спомним Гетсимания Във този тих, вечерен час И тази стара горница Где хляба ломи наши Спас./2   Във таз градина чудна там Ще видим уморени Спас В молитва към своя Отец За тебе плаче в този час.   Да спомним туй търпение В борба жестока със смъртта. Как моят грях без срам прие Изпи таз чаша на скръбта./2   А, знаеш ли о, грешниче, Че всичко Той за теб стори, Понесе скръб, печал сълзи И мир и вечност ти дари./2                   Април,...

Ерусалим (мелодекламация)

Чудно е Твоето име Утеха дава, надежда, мир. В туй име безконечно Се слива целия всемир.   Ерусалиме чуден, аз вкусвам вече твоя мир Ерусалиме славен, за мен приготвил те е Бог.   Моя път върви нагоре, там към вечния ми дом, Що за мен е приготвен да живея в мир, покой. Но понякога се спирам уморен във моя земен път и съмнения ужасни впримчват моята душа. Но поглед вдигам пак нагоре към грубия Голготски  кръст и срещам образа умилен облян във едри капки кръв. И тръгвам пак по стръмния житейски път, аз сладостите вече чувствам, макар и да е труден моя път.   Ерусалиме чуден, аз чувствам вече твоя мир Ерусалиме славен за мен приготвил те е Бог.                                 Април,...

Когато сутрин

Когато сутрин очи отворя И видя Творче Твоите дела С дух уморен аз се моля Без теб не мога – с мен Ти ела.   Припев: Във здраве или болест, В почивка ил’ борба Когато скръб ме води в туй лоно на смъртта. Душа ми изтерзана не знае мир, покой Без Теб аз не мога да ходя в пътя свой.   И в трудни подвиг на деня И в тишината на нощта В хлад и пек, в тъмнина Без теб не мога – с мен Ти ела.   Припев:...

Чуй песента

Чуй песента на ангелския хор Над Витлеемското поле Как нежно думи всекиму шепти, Спасител вам се днес роди.   Припев: Ликувай в радост, пей сърце Спасение има и за теб. Христос вратата е за небе, за вси, за грешни свят.   За теб дойде Исус на таз земя Да ти посочи път към вечността, За теб роди се в плът сега Да те избави от греха.   Припев: И вий що чувате днес тази вест, Станете радостно сега, Дойдете да посрещнем този Спас Дошъл за нас на таз земя. Декември,...

Чудна повест

О, чудна повест за Исуса е дошла за нас И тя звучи тъй сладка в мене всеки час. Душата ми ликува, пей за този славен Спас. Голгота свърши, дойде вече край Възкръсна Той за мен да бъда в рай.   Припев: Алилуя, о, Той е жив во век Алилуя, алилуя, Той ме спаси Алилуя, изкупи ме, алилуя.   А ти приемаш ли със вяра, душо, тази вест Иди при кръста на Голгота още днес И в сянката на кръста, там при Спаса тъй любим. Ще видиш Бога свой непобедим, Възкръснал от смъртта непобедим.   Припев:...

Игра

ИГРА Вятърът игриво се промушваше  между листата на близкия храст. Тичайки между тях той закачливо ги разклащаше надолу, нагоре, Завъртваше ги наляво, надясно Листата весело се смееха. Те бяха щастливи палави и игриви в тази игра. Изведнъж тъмен облак покри небето. То зафуча, загърмя и накрая заваля. Облакът прекъсна играта между вятъра и листата Жалко! Лили...

КАПЧИЦА РОСА

  КАПЧИЦА РОСА От висините слезе капчица роса и стъпи върху листо от бреза. С любов и нежност листото от бреза започна да люлее капчица роса. Нагоре, надолу, наляво, на дясно люшкаше се бавно листото от  бреза И след като си поиграха капчицата от роса каза „довиждане” на листото от бреза и… изчезна. Септември 2007...

ОВЦА И ГАРВАН

На сянка под една върбазадрямала веднъж овца.Дали от зноя тъй ленива –тя, сякаш мъртва бе, не жива. А някакъв си гарван черен,там кацнал гладен начумерен."Тук мърша има! – си казалгероят наш кат я видял. Но глупавата твар тогаз изблеяла със дрезгав глас.Така на птицата креслива"доказала" тя, че е жива… Мнозина люде в този святкат таз овца "блажено" спят.Те също като блеят "доказват", че… живеят! Юли, 1959...

УСМИВКА В СЪНЯ

Мило дете! На твоя рожден ден, когато ти си толкова далече, аз пак се разнежих. Кой знае защо си мислех, че животът е направил от мене един по-твърд дядо. А то не било така. Понякога дори трудно скривам сълзите си. Сигурен съм, че един ден ще ме разбереш…Дядо Дане Февруари, 1995 г. УСМИВКА В СЪНЯ Мил спомен ме сети за твоя чист пъти стана по-светъл за мене денят.Аз винаги имам миг с мисъл за теб –и в лютата зима и в летния пек. Как тръпнеш от радост и нежна кат цвяте твоята младост в красивия свят!Ти празник очакваш с невинно сърце,в нощта го сънуваш с простряни ръце. Лъч прелестен пали плам в твойте очии сякаш ги гали – тъй топъл и чист.Бог често им праща усмивка в съняи радост искряща дарява в деня. Дойде ти чудесен в един зимен ден!И днес с мойта песен пак идваш при мен.Животът е кратък, забързан. Дори,когато сред мрака цял век той гори. Аз често се смайвам кога, ей така понявга забравям съдбата своя,която тъй лесно приемам сегакат ехо от песен и детска игра. Над чело кога засребреят косии есенно злато навред заблести –о, ти и тогава от цяло сърцеусмивка дарявай с открито лице!И нявга, когато аз сън ще съм вечти чуеш словата, дошли отдалеч,не ги отминавай о, мило дете,но всякога вярвай – за тебе са те! Февруари, 1995...

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ

Току що бе настъпила 1957 година. След разгрома на унгарската революция и мерките за сигурност предприети от комунистическата власт у нас, в Старозагор-ския затвор цареше привидно спокойствие…По онова време Рождество Христово се празнуваше на 7. януари. В писмото си до семейството от 3 януари 1957 съм написал: "…ето, че старата 1956 година си отиде. Идва ред и на светлите Рождествени празници. Колко хубави бяха те някога! Как забравяхме всички трудности в живота и пред нас заставаше чис-тата радост от празника! Но да не говорим сега за това. Нека да понасяме твърдо настоящето и да вървим с вяра към бъдещето!" Няколко дни преди това бях написал като поздрав и няколко стиха, които те щяха да прочетат по-късно, кога-то бяха тайно изнесени от затвора… Февруари, 2001 г. КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ Каменен затвор сивеекрай притихналия град.Сред полето вятър вее. Вред се носи сняг и хлад. Зад тополите немеят заскрежените стени,а на кулите чернеят грозни, гладни гарвани… Дали Новата година и Рождествената нощнеусетно ще преминат като сън и тази нощ? О, не! Мъничко трохички някой турил сутринтазад решетката, где птичка огладняла долетя. А отвътре млад затворник мило гледа я в захлас и на птичката говори тихо с развълнуван глас: Птиче мое, гладно, клето, ти от хлебеца кълви!После волно във небетокато вятър полети! Ако видиш мойта майка, татко, братя и сестра, поздрав дай им! Нека чакатБог да прати вест добра… Дните бавно ще се нижат във тъмничния сумрак,гдето често той ще вижда само в спомен бащин праг… Декември, 1956...

СВЕТИЛОТО

На страшния Голготски кръстИсус бе приковани сякаш бе злодей, та с пръстбе сочен и руган…Но в светлия предсказан дензов дойде на света,че адът беше победен и смазана смъртта! Спасителя и днес зоветоз свят в грях омерзен, с прободените си ръцеприканва Той и мен. О, нека моята душа се вслуша в този зов,а не да бродя сам в нощта посърнал и суров! Тогаз небесни мъдрости,не празна суета,ще бъдат мои спътницивъв радост и в бедаи аз ще зная где и какда търся мир, покой със вяра, че и в пълен мрак Светилото е Той! Март, 2000...