Бързай, мъничко дете

Още сега бързай, мъничко дете/2

В този ден, в този час при Христа

Тичай – твоят нежен Спас.

 

Той те люби, о, люби от сърце/2

Че за теб Той умре, че за теб

На кръста Той умре.

 

Той ще вземе и теб на небе/2

Сал люби този Спас, сал люби Го

Със цялото си сърце.

Януари, 1977г.