Да си припомним Витлеем

Да си припомним днес за Витлеем

За този чуден град благословен,

За песента на ангелския хор

И за звездата на д бедни обор.

 

И мъдреци от вси страни

Видяха таз звезда,

Която пътя сочеше на вси

Към Господа Христа.

 

И туй детенце що дойде

И в ясла се роди

Спасител бе за цели свя

Към Него ти тръгни.

 

О, чудна беше песента

За нас тя носеше вестта

Спасител днес роди се на света

Мир над всичката земя.

        Декември, 1976г.