57 Детското служение е предназначено за деца от 6 до 12 годишна възраст. Провежда се под формата на Неделно Библейско училище в неделя сутрин, по време на Сутрешното неделно богослужение от 10 часа.

Децата присъстват заедно с възрастните през първата част на богослужението, след което се преместват в тяхната стая за занимания подходящи за възрастта им.

Използват се методи като: Библейски урок, пеене, разнообразни игри, ръчен труд и др .

За контакт: Йорданка Желева – GSM 0878470015 или Евангелина Николова – GSM 0888345308