Днес Спасител се роди

Витлееме, Витлееме

Колко чуден днес си ти,

Че Спасител, че Спасител

В теб нам се днес роди.

 

Вскромна ясла, в скромна ясла

Там при кротките овце

Че за Него, че за Него

Нийде място нямаше.

 

Но звездата, но звездата

Светла води мъдреци,

Хорът ангелски със песен

На земята ти вести.

 

Слава Богу, слава Богу

На земята носи мир

Днес Спасител, днес Спасител

заради нас се е родил.

 

И вий всички днес запейте

С ангелския чуден хор:

Слава Богу в висините

Днес Исус се е родил.