Ерусалим (мелодекламация)

Чудно е Твоето име

Утеха дава, надежда, мир.

В туй име безконечно

Се слива целия всемир.

 

Ерусалиме чуден, аз вкусвам вече твоя мир

Ерусалиме славен, за мен приготвил те е Бог.

 

Моя път върви нагоре, там към вечния ми дом,

Що за мен е приготвен да живея в мир, покой.

Но понякога се спирам уморен във моя земен път

и съмнения ужасни впримчват моята душа.

Но поглед вдигам пак нагоре към грубия Голготски  кръст

и срещам образа умилен облян във едри капки кръв.

И тръгвам пак по стръмния житейски път,

аз сладостите вече чувствам, макар и да е труден моя път.

 

Ерусалиме чуден, аз чувствам вече твоя мир

Ерусалиме славен за мен приготвил те е Бог.

                                Април, 1976г.