Игра

ИГРА

Вятърът игриво се промушваше 

между листата

на близкия храст.

Тичайки между тях

той закачливо ги разклащаше

надолу, нагоре,

Завъртваше ги наляво, надясно

Листата весело се смееха.

Те бяха щастливи

палави и игриви

в тази игра.

Изведнъж

тъмен облак

покри небето.

То зафуча, загърмя

и накрая заваля.

Облакът прекъсна играта

между вятъра и листата

Жалко!

Лили Игнатова