Адрес на Църквата:
ул.„Захари Стоянов“№3
4230 Асеновград

Телефони за контакт:
0878450015 — Георги Желев — пастир на Църквата
0888576565 —Димитър Шопов — председател на църковното настоятелство
email: jelevgeorgi@yahoo.com

Ред на службите:
Неделя
09:30 часа — Молитвен получас
10:00 часа — Богослужение
10:00 часа — Детско Библейско училище
16:00 часа — Женско събиране (зимен сезон) и 17:00 летен сезон
17:00 часа — Вечерно богослужение (зимен сезон) и 18:00 летен сезон
Сряда
18:00 часа — Молитвено събрание
Петък (веднъж в месеца)
18:00 часа — Прожекция на християнски филм или дискусия
Събота
16:00 часа – Юношеско събиране