Над Витлеемското поле

Над Витлеемското поле звезда огря

И с песен чудна от небе хор ангелски запя.

 

Припев:

Слава, слава Богу, мир над всичката земя.

Слава, слава Богу, цели мир запя.

 

И морни свят погледнал е натам

Изпълнен от надежда на вечни Божи план.

 

Припев:

 

А ти човече грешен, отчаян, уморен

Запей таз славна песен, за този Бог роден.

 

Припев:

Декември, 1976г.