Нощта бе тиха

Нощта бе тиха, ясна, морна

От тежки труд на минал ден

А Никодим с душа си неспокойна

Се луташе отчаян и смутен.

 

Той взираше се в себе си отчаян

Да зърне ил просветне светлина

Словата на Учителят народен

И думите Му не разбра.

 

И днес мнозина тъй стойме

Пред своя Спас кат Никодим

Как трудно ни е да се съгласим,

Че трябва да се новородим.

Декември, 1976г.