О, братя мои

О, братя мои, чуйте днес

Божествената блага вест.

Тоз миг на посещение

Е повик за спасение.

 

Припев:

Ела сега о, грешниче във Божиите обятия

Във Него мир прощение, ще найдеш и спасение

 

О, дните ти виж как летят

Във скръб и болка- суета

А този глас те все зове:

„Ела, върни се при Христа:

 

Припев:

 

Денят замира, може би

Ти в радост вече си сега.

Божествен мир те веч’ теши

О, дръж се здраво за Христа.

 

Припев:

Май, 1976г.