О, чакайте ме там

О, чакайте ме там

О, чакайте ме там

В Ерусалим, в Ерусалим

Ще пратя ви аз утешител/2

Тъй рече Спаса ни любим

И облак грабна наши Спас./2

 

И днес тази сила в нас

И днес тази сила в нас

Живее все, живее все

През всички бури ни крепи/2

А в душите слънце грей

Ледът в сърцата се топи./2

 

Духът изчиства ни, духът изчиства ни

Душата все, душата все

От лоши мисли и злини/2

И пълни с радост веч’ сърца

И дава вечни добрини/2

 

Затуй побързай ти, затуй побързай ти

Душо моя, душо моя

Тоз дух и теб да озари/2

От всичко ще си доволен

Щом Бог се в тебе възцари./2

1977г.