Песен за Библията

Чуден извор благодатен

Бог дарил ни е в света.

В този мир, тъй необятен

Той открива ни Христа

 

Слово чудно глас небесен

Все зовеш ни ден и нощ

И поиш ни със надежда

радост сила даваш ощ’.

 

О, как думите ти нежно

Милват с мир душа смутена.

 

И обливат с благодат

С чудна милост моя път

От бедите в теб се скривам

Мъдрост дивна виждам там.

Там спокойно аз отивам,

там Исуса аз намирам.

Ти ме храниш с вечна манна,

водиш ме към вечността.

Ноември, 1978г.