Във този ден

Във този ден ще се говори навред За чудото в Ерусалим, Че Бог е отворил небето днес И прати дух непобедим.   Припев: О, колко мир, радост дарява сега И сила във земни хомот Във зло или мъка, укрепва в беда И води във вечни живот.   А там в горница събрани в зори И молитва тиха към Отца Таз сила чудесна ги вси озари И грейна по техни лица.   Припев:   Духът Му да води ни, може сега През бури и всички беди Таз сила о, Боже дари ни всегда Чрез Духът си ти ни води.   Припев:...

Във този ден

Във този ден звезда изгря Над грешни морен свят. Бог Сина Си е изпратил Да ни спаси от грях.   Припев: Витлеем, Витлеем Нам роди се Младенец И Мария в скромна ясла Го сложи. Туй детенце що дойде Е Спасителдо конец И чрез Него ще получиме венец.   Чуй песента, чуй песента На ангелския хор Как носи днес за цели свят Надежда и копнеж.   Припев:   Христос дойде, Христос дойде Донесе благодат За вси измъчени души Спасение от грях.   Припев:        Декември,...

Аз дълго чаках

Аз дулго чаках да намеря щастие И бродих дни и нощи по света, А всичко туй, което аз опитах, Донесе ми измама, суета. Припев: О, колко време аз изгубих И не потърсих аз Христа, Кат блуден син се аз погубих Дали да се завърна у дома. А днес съм вече уморен, окаян, Със своя грях пред Твоето лице, Отхвърлен от света, отчаян Не пее вече моето сърце. Припев: Сега душата ми трепти, ликува От Твойта милост и любов, Във мен сионска песен веч се чува Защото съм при моя мил Баща. Припев:           Декември,...

Блага вест

Блага вест дойде до нас Спасител се роди. Сладка вест се днес вести Христос се днес роди.   Припев: И хор от ангели запя Над Витлеемското поле, Осанна на родени княз Спасител днес дойде.   Овчари слушаха тоз глас На ангелския хор И бързаха към Витлеем Да видят този Спас.   Припев:   И мъдреците източни Вървяха ден и нощ, А тях звездата водеше Към славни княз и вожд.   Припев: Декември,...

Върни се в Едем

Да се завърнеш ти в Едем В този чуден рай блажен. Да се завърнеш при Отца Както скитник у дома.   Припев: Ще виждам аз и ден и нощ Доде сърце във мен тупти. Ще търся аз през всички дни Исус да ме благослови.   Аз радост не намерих тук Без Едем, без Господа. И мир за своята душа Както Савел без Христа.   Припев:   И днес, когато в мир и покой Печива моя дух смирен. Както тихо мирно е в едем При Господа съм най-блажен. Април....

Добре дошли

Добре дошли приятели във наши дом, Във радости и във тъги, добре дошли. Делете с нас и щастие и скръб Добре дошли във наши скромен кът.   Припев: О, чудно е да сме единни, Да любим като наши Спас И горе да сме тъй събрани И пеем с непрестанен глас.   Нек часовете да прекараме във мир И в радостния миг на духовен пир, Един е наши мир, един е наши път, Добре дошли във наши светъл кът.   Припев:   И в туй обещание да намерим сили Над всичко, даже над греха И все един за други да сме мили Да срещаме се с радост всеки път.   Припев:       ...

О, кръста мой

О, кръста мой тука тежък е Скръб залива моя бряг, а бурите страшно бушуват и ми скриват Твоят зрак.   Припев: О, кръста по-голям не ще е от Твойта чудна благодат Щом лицето ти съзра и в утеха ил тъга няма буря, няма страх.   Мелодекламация: И тръните в моите пътеки, не са по-остри от Христовия венец поставен на главата Му заради мен. И чашата, която аз пия не е по-горчива от тази, която Той изпи в Гетсимания. Светлината на Неговата любов блести най-ярко когато пада върху пътеките на скръбта, а моят път става по-лек, когато се изправям от пъдението. В изпълнението на Неговата воля аз намирам радост и щастие. Когато вървя с Него, когато слушам Този глас и напълно Му се доверя. Само това може да ме опази и държи и само тогава Той ще бъде моя Спас.   О, дръж ме Исусе  уверен В тази чудна благодат И кръста да тегне всеки ден Да е радост все за мен.   Припев:    Май,...

Да си припомним

Да си припомним за Исуса За тази чудна нощ И за Йосиф и Мария В градчето Витлеем.   Припев: А тази нощ роди се Божи Син За бедни смъртни человек И хор със ангелската песен Разнесе тази вест.   О, пей, ликувай ти сега Със ангелския хор За теб дойде Спасител днес Да те спаси от грях.   Припев:       Декември,...

О, чакаш ли

О, чакаш ли ме ти с надежда и със радост Готов да срещнеш Спаса си В сетни дни ил’ в младост.   Припев: О, дръж светилника си все запален Не гледай другия до теб що пропилял живот охолен овалян в тинята стои.   Пустинята променяш ли и своя брат обичаш ли? Кажи за чудния си Спасител Що с тебе всичко днес дели.                Октомври,...

Чуйте вси днес

Чуйте вси днес да ви разкажа Как сам Божи Син сърцето ми огря, Как очисти ги, постави стража И ме пази по-добре. Припев: И сега в него слънце грее Няма страх и скръб, нити пък беда Чезне грях, защотоима стража Бог ще пази ме всегда. О, сега всички вий елате, Вижте как ме радва, колко съм щастлив Сам Христос Исус е мойта стража Той е благ и милостив. Припев: И сега радост в мене блика Тоз Спас любим, приятел ми е все С него за живея и се радвам, С Него ще съм на небе.         Януари,...

Тоз Спасител и Приятел

Тоз Спасител и Приятел аз не знаех до този ден, колко чуден, колко славен е за тебе и за мен На Голгота бе прободен, но грехът ми бе простен, за да бъда аз свободен и спасен. Припев: Как обичам, обичам, обичам да хваля Христа. Как обичам, обичам Да кажа на Тебе това. Колко чуден, колко славен Тоз Приятел е сега О, при Него ти побързай и ела. Мир душевен, мир чудесен ми дарява всеки ден, колко често Той ми шепне и ме води в рай блажен. И товара си аз нося вече весел, насърчен Аз Приятел имам – Бог е все със мен. Припев:       Януари,...

Изповед

О, нека днес на този дом молитвен Прага да прекрачим Навсяка стъпка, спомен мил и мрачен Да разгърнем, да вслушаме се в дните минали И чуем тез що плачат и свойта съвест, мисли и дела на къпоните да окачим. И в нашите гърди въздишка тежка Пак ще се отрони Как леки са къпоните ни там Заглъхнала е в нас веч ангелската песен Защото всичко даром бяхме взели И ни беше срам. А погледът тъй скръбен от Голгота Ни гледа с умиление сега. Виси на кръста сам, отнел ни бе хомота Понесъл наши грях и нашата тъга. А ний стоим и гледаме спокойно таз борба. А свойто «аз» тъй алчно пазим и мислим Че правим нещо за Христа. А ближния си що не мисли с нас, ний мразим. Януари,...

О, чуй ме

О, чуй ме, чуй, пътнико самотен Чуй този зов на нежния ни Спас. И в тази нощ, Той тихо пак ти шепне О, спри за малко, чуй Моят глас.   Припев: Дойдох на таз земя, понесох твоя грях И на Голготски хълм кръвта Си Аз пролях. Но ти и днес вървиш и луташ се в нощта Кат блуден син обречен на греха.   По стъпките ти всякога вървях За да не паднеш ил’ подвиеш крак. Кога ме хули, за теб плаках Аз И чаках дълго да ме чуеш пак.   Припев:   Асеновград,...

Чудна повест

О, чудна повест за Исуса е дошла за нас И тя звучи тъй сладка в мене всеки час. Душата ми ликува, пей за този славен Спас. Голгота свърши, дойде вече край Възкръсна Той за мен да бъда в рай.   Припев: Алилуя, о, Той е жив во век Алилуя, алилуя, Той ме спаси Алилуя, изкупи ме, алилуя.   А ти приемаш ли със вяра, душо, тази вест Иди при кръста на Голгота още днес И в сянката на кръста, там при Спаса тъй любим. Ще видиш Бога свой непобедим, Възкръснал от смъртта непобедим.   Припев:...

Да си припомним Витлеем

Да си припомним днес за Витлеем За този чуден град благословен, За песента на ангелския хор И за звездата на д бедни обор.   И мъдреци от вси страни Видяха таз звезда, Която пътя сочеше на вси Към Господа Христа.   И туй детенце що дойде И в ясла се роди Спасител бе за цели свя Към Него ти тръгни.   О, чудна беше песента За нас тя носеше вестта Спасител днес роди се на света Мир над всичката земя.         Декември,...

Как тъжно

Как тъжно ми минават дните Когато сам съм в този свят. Душата ми е пълна с горест И духът ми примрял е в мен.   Аз щастие търсих в живота Наситен в суетната роб. От всичко туй душата ми въздиша И празнота е в мене като гроб.   О, как е Боже в мойта мъка Надежда да намеря аз, Че Твойта милост пропилявам Не съм приел до този час.   За мен живота си ти даде Товар понесе- моят страх Със кървав пот челото си морно Плати и моя тежък грях.   О, Боже, днес при Тебе ида Със дух уморен съкрушен, Утеха не намирам тука При Теб съм само аз блажен. Март,...

Заблуден ли съм

Заблуден ли съм в този свят, Отчаян , уморен Ил’ грях залял е тихи бряг На моя светъл ден.   Припев: О, Дух Святи и днес ти нежно ме зовеш И вливаш в моите гърди И нежност и копнеж.   Тогаз, о, Душе Свят ти шепнеш ми с любов О, мило чадо где си ти , Забравяш моя зов.   Припев   И аз се спущам в този мир на твоята любов Изчезват страхове и плен И стихва скръб във мен   Припев:   О, как е чудно в този мир на вечната любов И тоз дух неизмерим Да бъде твой покров.   Припев:...

Приятел верен

Аз приятел имам верен Той всегда със мен върви Скръб ли, ил’ беда нападне Всичко Той със мен дели.   Припев: Ти обичаш ли Исуса, Този мил и нежен глас? Ти познаваш ли Исуса Той приятел е за нас.   С Него бурята утихва Чезне страх във люти бой. Във сърце омраза стихва Слънце грей и е покой.   Припев:   Аз приятел имам верен Той всегда със мен върви Аз приятел имам верен всичко Той със мен дели.   Соло- жени: О, с чуден мир ме Той дарява С надежда вечна ме крепи С любов и вяра ме огрява И води ме през мир и през борби. Ноември,...

Песен за Библията

Чуден извор благодатен Бог дарил ни е в света. В този мир, тъй необятен Той открива ни Христа   Слово чудно глас небесен Все зовеш ни ден и нощ И поиш ни със надежда радост сила даваш ощ’.   О, как думите ти нежно Милват с мир душа смутена.   И обливат с благодат С чудна милост моя път От бедите в теб се скривам Мъдрост дивна виждам там. Там спокойно аз отивам, там Исуса аз намирам. Ти ме храниш с вечна манна, водиш ме към вечността. Ноември,...

Пришълец съм аз

Пришълец съм аз, през този дол ще мина, В неравни друми криви моя път. И чезне в мен надежда, духът ми примира Какво съм аз, защо съм в този кът? Припев: Жадувам за покой в този бурен час. Отправям поглед свой към моя Спас. Във залив тих  пристан аз търсих От буря зла, от страх и от беда. Духът ми чезне в долината адска Покой и мир ми дай всегда. Припев: Търсих любов в света, не я намерих, Утеха бе сменена от скръбта. Животът кратък в райската градина, Остави отпечатъка си в мен- смъртта. Припев: Във залив тих  пристан аз търсих От буря зла, от страх и от беда. О, Боже мой, вземи ме и с утеха, Изпълняй ме с надежда ти всегда.    Декември,...

Над Витлеемското поле

Над Витлеемското поле звезда огря И с песен чудна от небе хор ангелски запя.   Припев: Слава, слава Богу, мир над всичката земя. Слава, слава Богу, цели мир запя.   И морни свят погледнал е натам Изпълнен от надежда на вечни Божи план.   Припев:   А ти човече грешен, отчаян, уморен Запей таз славна песен, за този Бог роден.   Припев: Декември,...

О, как ни мило Бог събира

О, как ни мило Бог събира Със дивната своя любов Духът ни благодат намира В надеждата, в живота нов.   А нашите души огрени От тази чудна светлина Ожидат все да сме събрани В молитва и във тишина.   Сърца единни във надежда бият Душите ни към Бога се стремят И в вяра светла, устремена При Бога в Божи дом вървят.   Ний знаем пътят ни е труден И сатана да спре ни все желае Поставя примки да дели ни, Та Божи мир във нас да не ухае.   О, Боже дръж ни все единни Събрани в твоята любов Да бъдем мъдри- непоколебими Във теб да ходим във живота нов....

Към Емаус

Към Емаус бягат ученици двама Съкрушени и изплашени сами Няма го веч’ техният Учител Тамо в гроба мъртъв Той лежи.   Как често към Емаус ний вървиме Не виждаме ни лъч в тъмата Че с нас върви сам Божи Син И носи бремето ни и тъгата.   Към тях се странник приближи А те със сълзи му казаха: Сал ти ли чужденец си тук Не знаеш ли Исуса веч’ разпнаха.   А той говореше им чудно, мило Пророците за миналите дни Догде очите и сърцата им отвори И те познаха Го – Исус ги посети....

Исус пак нежно хлопа

Чук, чук, чук Исус пак нежно хлопа Чуй, чуй, чуй, побързай отвори. В твоето сърце стои и чака Ощ’ сега побързай отвори.   Ти се вслушай във гласа му нежен Не отлагай този важен час. На съмнението що посяга Да държи сърцето ти във мраз.   Чуй, чуй, чуй как тихо Той ти шепне: Отвори Ми чадо в този час. Моят мир в сърцето ти дарявам Да крепи те, води Моят глас.   Чувам, чувам твоята покана Как обикнах нежния Ти глас. Бързо аз сърцето си отварям Да живее в него моят Спас. Декември,...

Бързай, мъничко дете

Още сега бързай, мъничко дете/2

В този ден, в този час при Христа

Тичай – твоят нежен Спас.

 

О, ден на радост

О, ден на радост е настъпил, Вест на надежда и на мир Към Витлеем се е отправил Днес погледът на цели мир.   И в ушите ни звучи таз песен дивна На ангелския хор над Витлеем: О, чуйте как шепти и пей всемира Христос Спасител се роди.   И твоято сърце не ще ли трепне Във тази чудна свята нощ, Да влееш твоя глас във ангелската песен И с мир да влезе в тебе този глас....

Рано бързат в зори

О, рано бързат във зори скърбящите души. Към гроба на Спаса Христа са Той да ги теши Но ангел спря ги и каза: „не няма Го Христа, А жив е Той, възкръсна веч’ И гробът празен е./2   И радост чудна ги заля във този скръбен час Във техни лик звезда изгря, проблесна тъмни мрак. О, радост, пейте небеса, Веч’ няма смърт и враг. А жив е Той, възкръсна веч’ и победи греха И победи смъртта.   О, душо моя, вярваш ли във този чуден Спас Умря за теб, надви смъртта, донесе вечността. На кръст прободен бе, за теб понесе печалта И възкръсна на трети ден Донесе вечността, дари ти вечността....

Ела при Христа

Ела при Христа, ела сега, Ела веднага, чуй Му гласа. Сърдечно Той те кани сега: О, грешниче ела, ела сега.   Ела в този час, ела сега, Още сега ела, чуй Му гласа. С любов те кани сега: О, грешниче ела, ела веднага....

Игра

ИГРА Вятърът игриво се промушваше  между листата на близкия храст. Тичайки между тях той закачливо ги разклащаше надолу, нагоре, Завъртваше ги наляво, надясно Листата весело се смееха. Те бяха щастливи палави и игриви в тази игра. Изведнъж тъмен облак покри небето. То зафуча, загърмя и накрая заваля. Облакът прекъсна играта между вятъра и листата Жалко! Лили...

КАПЧИЦА РОСА

  КАПЧИЦА РОСА От висините слезе капчица роса и стъпи върху листо от бреза. С любов и нежност листото от бреза започна да люлее капчица роса. Нагоре, надолу, наляво, на дясно люшкаше се бавно листото от  бреза И след като си поиграха капчицата от роса каза „довиждане“ на листото от бреза и… изчезна. Септември 2007...