Приятел верен

Аз приятел имам верен

Той всегда със мен върви

Скръб ли, ил’ беда нападне

Всичко Той със мен дели.

 

Припев:

Ти обичаш ли Исуса,

Този мил и нежен глас?

Ти познаваш ли Исуса

Той приятел е за нас.

 

С Него бурята утихва

Чезне страх във люти бой.

Във сърце омраза стихва

Слънце грей и е покой.

 

Припев:

 

Аз приятел имам верен

Той всегда със мен върви

Аз приятел имам верен

всичко Той със мен дели.

 

Соло- жени:

О, с чуден мир ме Той дарява

С надежда вечна ме крепи

С любов и вяра ме огрява

И води ме през мир и през борби.

Ноември, 1975г.