Слушай

Слушай, слушай нежно те зове този глас.

О, колко нежно в мен звучи

песен в нощни час

и ме завежда при Христа,

при моя нежен Спас.

А сам в почивка сладка мир, тишина

Оставям свойта лодка там при Христа.

Слушай, слушай, нежно те зове тоз глас

Аз искам все при Него, при този Спас

В почивка да съм сладка, да чувам тоси глас

Всичко за мен Той прави, пази всегда

Душа ми с манна храни, няма беда.

Слушай, слушай, нежно те зове тоз глас

Ела и ти при мен, при чудни Спас.

Да чуеш тази песен и този сладък глас.

А сам в почивка сладка, мир, тишина

Оставям свойта лодка там при Христа.

             Януари, 1977г.