Чуй песента

Чуй песента на ангелския хор

Над Витлеемското поле

Как нежно думи всекиму шепти,

Спасител вам се днес роди.

 

Припев:

Ликувай в радост, пей сърце

Спасение има и за теб.

Христос вратата е за небе, за вси, за грешни свят.

 

За теб дойде Исус на таз земя

Да ти посочи път към вечността,

За теб роди се в плът сега

Да те избави от греха.

 

Припев:

И вий що чувате днес тази вест,

Станете радостно сега,

Дойдете да посрещнем този Спас

Дошъл за нас на таз земя.

Декември, 1976г.