Детското служение

Детското служение е предназначено за деца от 6 до 12 годишна възраст. Провежда се под формата на Неделно Библейско училище в неделя сутрин, по време на Сутрешното неделно богослужение от 10 часа.

Женско служение

Женското служение е посветено на изучаване на Библията. Провежда се по домовете като домашни Библейски групи или в молитвения дом на ЕСЦ – Асеновград в неделя след обяд от 17:00 часа (от 16:00 часа през зимния период).

Юношеско служение

Юношеското служение е насочено към юноши от 13 до 18 години. Провежда се в неделя от 16:30 часа в църковната сграда.
Използваните методи са: лекция, дискусия, пеене, игри и др.
1. Вярвам, че Бог е един; че Той е Творец, съхранител и управител на всичко; Всемогъщ, Вездесъщ, Всезнаещ, Неизменим, Независим и Вечен Дух; че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение… Нашата изповед е:

още...

„Помнете вашите наставници” ни съветва Апостол Павел в Евр.13:7.
Неотдавна научих, че в град Сент Луис в САЩ е починала на 93 годишна възраст Елдора Хаскел. По-възрастните евангелисти вероятно ще си спомнят името Хаскел. То е на една фамлия американски мисионери, на която… Веселин Игнатов

М И С И О Н Е Р И Т Е

Преди броени дни отбелязахме Денят на християнското семейство. Тук и там се каза по нещо, имаше изложби… но какво всъщност празнувахме?
Отбелязването бе най-вече надписа в календара. Празник нямаше, поне не това, което свързваме с тази дума. Семейството отдавна вече не е „основна клетка на обществото” Георги Желев

Християнство + семейство не е равно на Християнско семейство

Навлизат в страната работи разни. Китайски стоки навлизат – не толкова качествени, но ефтини. Рок групи навлизат – позастаряващи, но все още известни. Навлизат неща пълнещи джобовете на по-тарикатите. Не за джобовете обаче, е този материал.
Поседните години все по-модерен става Хелоуин (Halloween). Хората на запад имат много и различни празници, но ние решаваме да вземем най-глупавия, най-неподходящия и най-бездуховния, макар да съм убеден, че духовност има, но зла, демонична. Не е случайно, че името може да… Георги Желев

Хелоуин ли – без мен!

За контакт

10 + 4 =