Женското служение е посветено на изучаване на Библията. Провежда се по домовете като домашни Библейски групи или в молитвения дом на ЕСЦ – Асеновград в неделя след обяд от 17:00 часа (от 16:00 часа през зимния период).

 За контакт: п-р Геор93ги Желев – GSM 0878450015