На посещение в Музея на авиацията

На екскурзия

В планината

Младежкото събиране е за млади хора над 18 години, провежда се в понеделник от 18:00 часа по домовете. Разглеждат се теми и въпроси присъщи за възрастта и интересите на младите хора. За контакт: Йорданка Желева – GSM 0878470015 

Юношеското служение е насочено към юноши от 13 до 18 години. Провежда се в неделя от 16:30 часа в църковната сграда.

Използваните методи са: лекция, дискусия, пеене, игри и др.

След като се запознахме със силата на молитвата и как можем да я използваме ефективно в живота си,  ще се занимаем с духовните дарби такива каквито Бог ги описва в Словото Си. Ще разгледаме Библейски текстове от Новия Завет за да се запознаем с тях и да разберем, с Божията помощ, как да станат част от нас, и как чрез тях да служим на Бог и околните. Заповядайте при нас, ако искате да научите повече!

За контакт: Христо Николов – GSM 0898564708