Във този ден

Във този ден ще се говори навред

За чудото в Ерусалим,

Че Бог е отворил небето днес

И прати дух непобедим.

 

Припев:

О, колко мир, радост дарява сега

И сила във земни хомот

Във зло или мъка, укрепва в беда

И води във вечни живот.

 

А там в горница събрани в зори

И молитва тиха към Отца

Таз сила чудесна ги вси озари

И грейна по техни лица.

 

Припев:

 

Духът Му да води ни, може сега

През бури и всички беди

Таз сила о, Боже дари ни всегда

Чрез Духът си ти ни води.

 

Припев:

1977г.