Във този ден

Във този ден звезда изгря

Над грешни морен свят.

Бог Сина Си е изпратил

Да ни спаси от грях.

 

Припев:

Витлеем, Витлеем

Нам роди се Младенец

И Мария в скромна ясла Го сложи.

Туй детенце що дойде

Е Спасителдо конец

И чрез Него ще получиме венец.

 

Чуй песента, чуй песента

На ангелския хор

Как носи днес за цели свят

Надежда и копнеж.

 

Припев:

 

Христос дойде, Христос дойде

Донесе благодат

За вси измъчени души

Спасение от грях.

 

Припев:

       Декември, 1976г.