Изповед

О, нека днес на този дом молитвен

Прага да прекрачим

Навсяка стъпка, спомен мил и мрачен

Да разгърнем, да вслушаме се в дните минали

И чуем тез що плачат и свойта съвест,

мисли и дела на къпоните да окачим.

И в нашите гърди въздишка тежка

Пак ще се отрони

Как леки са къпоните ни там

Заглъхнала е в нас веч ангелската песен

Защото всичко даром бяхме взели

И ни беше срам.

А погледът тъй скръбен от Голгота

Ни гледа с умиление сега.

Виси на кръста сам, отнел ни бе хомота

Понесъл наши грях и нашата тъга.

А ний стоим и гледаме спокойно таз борба.

А свойто «аз» тъй алчно пазим и мислим

Че правим нещо за Христа.

А ближния си що не мисли с нас, ний мразим.

Януари, 1977г.