Исус пак нежно хлопа

Чук, чук, чук Исус пак нежно хлопа

Чуй, чуй, чуй, побързай отвори.

В твоето сърце стои и чака

Ощ’ сега побързай отвори.

 

Ти се вслушай във гласа му нежен

Не отлагай този важен час.

На съмнението що посяга

Да държи сърцето ти във мраз.

 

Чуй, чуй, чуй как тихо Той ти шепне:

Отвори Ми чадо в този час.

Моят мир в сърцето ти дарявам

Да крепи те, води Моят глас.

 

Чувам, чувам твоята покана

Как обикнах нежния Ти глас.

Бързо аз сърцето си отварям

Да живее в него моят Спас.

Декември, 1976г.