Как да се справим с хулиганството?

Two teens mocking a girlКакво можеш да направиш, ако някой се държи лошо с теб в училище, на улицата, или понякога даже на твоят собствен Уеб Блог?

Първо нека потърсим малко мъдрост. Библията казва, че ако помолим Бог за мъдрост, Той ще ни даде(Яков 1.5).  Библията казва, че трябва да можем и да се контролираме(Галатяни 5.22).

Мъдростта и себеконтрола са най-добрите ти съюзници срещу хулиганите.

Често хулиганите започват да дразнят някой понеже искат да бъдат забелязани и ще направят всичко, за да получат внимание.
За да успеят, им трябват две неща: публика и жертва.
Начините, по които ще реагира жертвата и публиката могат да подсилят или отслабят присмехулника.
Не можем да работим върху действията на другите, но със сигурност можем да поработим върху себе си !

Ето два съвета, които Бог ни дава:

1. Матея 5.38-39:

Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб."
А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те удари някой по дясната буза, обърни му и другата.

.

Исус знаеше, че хората се обиждат, за да предизвикат скарване. Те просто търсят повече причини, за да ни притеснят отново. 
Запомни: Отмъщението води до отмъщение. То не може да реши проблемите.

2. Притчи12.16: Безумният показва явно отегчението си,
а благоразумният скрива оскърблението.

Както казва тази притча, бъди спокоен и не реагирай прибързано, когато някой те провокира.

3. Лука 10.25-28:

И ето, някой законник се изправи и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
 А Той му каза: Какво е писано в закона, какво четеш?
А той отговори: “Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си.”
 Исус му каза: Правилно отговори; това прави и ще живееш.

Често Исус бе конфронтиран като искаха да го измамят с трудни въпроси.
Какава беше неговата стратегия? Той също им задаваше въпроси.
Защо? Понеже така Той държеше козовете и Той беше този, който водеше разговора 
Другите бяха тези, които трябваше да отговарят на неговите въпроси.
По същият начин можем да отговаряме на присмехулниците като им задаваме въпроси.  
Например можеш да кажеш: Защо го правиш? Спри моля.
Нека разбере, че ти ще реагираш правилно, ако не спре понеже не се страхуваш от него. Трябва да реагираш по такъв начин, че да направиш нещата по-лесни за него, за да спре да те дразни. Запомни: себеконтрола и мъдростта са решението. 
4. Лука10.29: Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?

Интересно е да видим, че човекът който се опита да прилъже Исус сега показава своето невежество в неразбирането на закона, който туку що изрецитира. Запомни, че хулиганите и присмехулниците не са толкова силни колкото си представяш. Те също имат слабости.

5. Матея 5.43-45:

Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си."
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,
 за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Бог иска да се молиш за своите врагове. Той/тя нямат същата привилегия като тебе да познават Бога който ги обича. Помоли се на Бог да им помогне да Го срещнат и да го приемат като Господ и Спасител.

Най-накрая,  но не на последно място: 
Не запазвай това вътре в себе си .Ти не си задължен да страдаш от присмехулничество. Ако страдаш от присмехулничество, и не можеш да го спреш, трябва да споделиш с някой.
Този някой може да бъде приятел, родител, учител, пастор и т.н. Те са способни да ти помогнат.
Бог да те благослови