КАПЧИЦА РОСА

 

КАПЧИЦА РОСА

От висините слезе капчица роса

и стъпи върху листо от бреза.

С любов и нежност листото от бреза

започна да люлее капчица роса.

Нагоре, надолу, наляво, на дясно

люшкаше се бавно листото от  бреза

И след като си поиграха

капчицата от роса

каза „довиждане“

на листото от бреза

и… изчезна.

Септември 2007 г.