Когато сутрин

Когато сутрин очи отворя

И видя Творче Твоите дела

С дух уморен аз се моля

Без теб не мога – с мен Ти ела.

 

Припев:

Във здраве или болест, В почивка ил’ борба

Когато скръб ме води в туй лоно на смъртта.

Душа ми изтерзана не знае мир, покой

Без Теб аз не мога да ходя в пътя свой.

 

И в трудни подвиг на деня

И в тишината на нощта

В хлад и пек, в тъмнина

Без теб не мога – с мен Ти ела.

 

Припев:

1975г.