Колко чуден е живота

Колко чуден е живота

Щом Христе си Ти със нас,

От зли мисли ще ни пазиш

И от бури всеки час.

 

Веч годината измина

Ний стоиме пак пред Теб

и от Твойта вечна милост

храниш ни с небесен хляб.

 

Ти си нашият учител

И водач в живота ни

В Твойта любов са скрити

Таз година дните ни.

 

Нека всички те да бъдат

радостни за всинца ни

и в твойта вечна милост,

посветим живота си.

   Декември, 1976г.