О, как ни мило Бог събира

О, как ни мило Бог събира

Със дивната своя любов

Духът ни благодат намира

В надеждата, в живота нов.

 

А нашите души огрени

От тази чудна светлина

Ожидат все да сме събрани

В молитва и във тишина.

 

Сърца единни във надежда бият

Душите ни към Бога се стремят

И в вяра светла, устремена

При Бога в Божи дом вървят.

 

Ний знаем пътят ни е труден

И сатана да спре ни все желае

Поставя примки да дели ни,

Та Божи мир във нас да не ухае.

 

О, Боже дръж ни все единни

Събрани в твоята любов

Да бъдем мъдри- непоколебими

Във теб да ходим във живота нов.

1978г.