Помниш ли Исуса

Помниш ли Исуса, този чуден Спас

Помниш ли Исуса в тих ил’ бурен час

Всеки миг тъга кога те посети

И в съмнение страшно враг те навести.

 

Помниш ли Исуса този чуден Спас

Помниш ли Исуса в тих ил’ в бурен час

В дните променливи в земния си път

Радост и утеха ще носи денят.

 

Помниш ли Исуса, тоз чуден Спас

Помниш ли Исуса в тих ил’ в скръбен час.

Поглед не отделяй от Спаса Христа

Там мир ще намериш и радост всегда.

 

Мелодия на 244 песен от ДП,

септември 1977г.