Рано бързат в зори

О, рано бързат във зори скърбящите души.

Към гроба на Спаса Христа са Той да ги теши

Но ангел спря ги и каза: „не няма Го Христа,

А жив е Той, възкръсна веч’

И гробът празен е./2

 

И радост чудна ги заля във този скръбен час

Във техни лик звезда изгря,

проблесна тъмни мрак.

О, радост, пейте небеса,

Веч’ няма смърт и враг.

А жив е Той, възкръсна веч’ и победи греха

И победи смъртта.

 

О, душо моя, вярваш ли във този чуден Спас

Умря за теб, надви смъртта, донесе вечността.

На кръст прободен бе, за теб понесе печалта

И възкръсна на трети ден

Донесе вечността, дари ти вечността.

15.03.1977г.