125 години Евангелска съборна църква Асеновград

125 години Евангелска съборна църква Асеновград

На 22 октомври 1889 година е основана църквата