Стихотворение – Пожелание

Дори намръщен към тебе да гледа света –
С усмивка ти гледай на него,
И даже дефицит да е тук любовта –
Раздавай я дръзко и щедро!
Проблеми и грижи да те срещат навред –
Ти се бори, не се давай,
И дори неверие да е отзад и напред –
На Бога се ти доверявай!
ТриЖ